info@devoordeligegroep.nl

Heeft u een vraag? Bel ons gerust!
076 - 515 80 83
 Whatsapp :

Whatsapp   06 - 83 44 13 67

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.


Gevestigd aan Van de Reijtstraat 96
4814 NE Breda
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.devoordeligegroep.nl
Van de Reijtstraat 96
4814 NE Breda
+31 76 5158083

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Voordelige Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devoordeligegroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Voordelige Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Voordelige Groep B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- De Voordelige Groep B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Voordelige Groep B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Voordelige Groep B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Voordelige Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens - Bewaartermijn - Oneindig - Wij bewaren deze gegevens voor het kunnen afhandelen en leveren van bestellingen welke in de toekomst worden geplaatst.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Voordelige Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Voordelige Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Voordelige Groep B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Voordelige Groep B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
Functionele cookies: (2)
Cookie: zopim.com
Naam: _cfduid
Functie: Gebruikt door het inhoudsnetwerk (Cloudfare) om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Bewaartermijn: 1 jaar
Cookie: devoordeligegroep.nl
Naam: CookieConsent
Functie: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
Bewaartermijn: 1 jaar

Analytische cookies: (4)
Cookie: devoordeligegroep.nl
Naam: _ga
Functie: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: devoordeligegroep.nl
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: devoordeligegroep.nl
Naam: _gid
Functie: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: zopim.com
Naam: AWSALB
Functie: Niet bekend.
Bewaartermijn: 6 dagen

Tracking cookies: (11)
Cookie: devoordeligegroep.nl
Naam: __zlcmid
Functie: Bewaard statistieken over paginabezoeken van gebruikers.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: google.com
Naam: ads/user-lists/#
Functie: Niet bekend.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: google-analytics.com
Naam: collect
Functie: Stuurt gegevens naar Google Analytics over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Ook traceert het de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: youtube.com
Naam: GPS
Functie: Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van de geografische GPS-locatie.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: doubleclick.net
Naam: IDE
Functie: Gebruikt om acties van de websitegebruiker te registreren en rapporteren na het bekijken of klikken van een van de advertenties. Het doel is om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: youtube.com
Naam: PREF
Functie: Registreert een uniek ID, die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van YouTube-video’s op verschillende websites.
Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie: doubleclick.net
Naam: r/collect
Functie: Niet bekend.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: doubleclick.net
Naam: test_cookie
Functie: Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker de verschillende cookies ondersteunt.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: youtube.com
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s.
Bewaartermijn: 179 dagen

Cookie: youtube.com
Naam: YSC
Functie: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden over welke video´s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: devoordeligegroep.nl
Naam: zte#
Functie: Slaat een Zopi live chat-ID op, zodat het apparaat kan worden herkent tijdens het bezoeken van verschillende pagina´s gedurende een chatsessie.
Bewaartermijn: Sessie

Onbekende Cookies: (3)
Cookie: glasopmaat.be
Naam: external_no_cache
Functie: Niet bekend.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: glasopmaat.be
Naam: frontend.
Functie: Niet bekend
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: glasopmaat.be
Naam: frontend_cid
Functie: Niet bekend.
Bewaartermijn: Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Voordelige Groep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devoordeligegroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Voordelige Groep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Voordelige Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@devoordeligegroep.nl